دسته:

توضیحات

من پرسیدم ، “چه مدت طولانی باید اینطور ادامه دهم؟”

او پاسخ داد ، “همه چیز در یک چشم به هم زدن تمام خواهد شد. اگر فقط می شد زمان را از بالا دید. یک عمر کامل از منظر ابدی حتی به یک روز هم نمی رسد. آیا ارزش این نیست که در ازای یک آرامش پایدار ، این نیم روز را تحمل کنم؟ “